Konsultācijas jaunas būvniecības, remonta un renovācijas jautājumos

 Jebkura ar celtniecību saistīta iecere prasa profesionālu iedziļināšanos, lai pareizi izvertētu visus “slidenos” aspektus, kā piemēram:

  • Vai tiks sasniegts plānotais rezultāts

  • Kā tiks nodrošināta darbu kvalitāte

  • No kurienes tiks piesaistīti vajadzīgie speciālisti

  • Kā tiks panākta līdzekļu ekonomija

  • Darba organizācija un materiālu sagāde

  • Būvuzraudzība