Lietošanas noteikumi

1. Ievietojot sludinājumu, lietotājs pilnīgi piekrīt šiem lietošanas noteikumiem, kā arī tam, ka iesniegtie personiski dati un kontaktinformācija tiks glabāti investex.lv vietnē saskaņā ar likuma normām.

2. investex.lv vietne izmanto cookie failus, kuri atrodas lietotāja datorā. investex.lv vietnē tiek rādītas reklāmas kompānijas no trešajām pusēm, piemēram Google un statistikas sistēmas, kas arī ģenerē cookie. Jebkurā laikā Jūs varat patstāvīgi izdzēst sīkdatnes savā pārlūkprogrammā.

3. Sludinājumu servisa administrācija sakarā ar akcīzes un kontrolējamo preču, zāļu, ieroču, bīstamo un kaitīgo vielu nelikumīga apgrozījuma novēršanu,ka arī valsts licencējamo pakalpojumu sniegšanas bez licences novēršanas nolūkos, finansiālas disciplīnas un grāmatvedības uzskaites nolūkos, izvairīšanās no nodokļiem, nelikumīgo ienakumu legalizācijas un citu likuma pārkāpumu novēršanas nolūkosvar veikt personu un kompāniju identifikāciju, pieprasot papildu informāciju un dokumentus.
Visa dokumentācija, personu dati un konfidiciālā informācija tiek uzglabāta minimāli nepieciešamos apjomos un termiņos.
Darbinieku skaits, kuriem ir pieeja pie šiem datiem, ir stingri ierobežots; notiek darbinieku vaicājumu pie datiem fiksācija.

Sludinājumu satura noteikumi:

5. Sludinājumi netiek pieņemti ( tiek dzēsti ), ja:

5.1 Pārkāpj likumu, vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas. Sludinājumā nav aizpildīti obligāti aizpildāmie lauki, vai norādīta informācija ir nepareiza vai ir kļūdaina.

5.2 Saturs neatbilst vai tikai daļēji atbilst izvēlētai sadaļai.

- Sludinājumā par nekustamā īpašuma pārdošanu nav norādīts objekta statuInvestex un stāvoklis, vai nav pievienoti fotoattēli.

5.4 Viena sludinājuma ietvaros ir atļauts publicēt tikai viena pārdošanas objekta vai pakalpojuma piedāvājumu, norādot detalizētu aprakstu un precīzu cenu. Fotogrāfijām un vai video jāattēlo viens pārdošanas objekts, kurš tiek aprakstīts sludinājuma tekstā.

5.5 Sludinājumā tiek piedāvāts neeksistējošs objekts vai pakalpojums.

5.6 Sludinājuma tekstā (izņemot šim nolūkam atbilstošus laukus) vai pievienotajos attēlos ir tālruņa numurs, e-pasta adrese, interneta norāde vai cita kontaktinformācija.

5.7 Sludinājumā norādīta cena neatbilst patiesībai vai nav minētas papildu izmaksas. Cenai jābūt galīgai bez jebkuriem papildu nosacījumiem.

5.8 Nav atļauts izmantot fotoattēlus:
- zemas kvalitātes, kad objekta stāvoklis nav redzams.
- vispārēja plāna, ja pārdošanas objekts ir redzams starp citiem objektiem un nav dominējošs attēlā.
- neatbilstošus sludinājuma tekstā aprakstītam piedāvājumam.  Fotoattēliem jābūt reāliem, bet ne no katalogiem vai atrasti interneta vidē.
- ar pārāk spilgtu fonu, nedabiskām krāsām vai citiem elementiem, lai piesaistītu uzmanību kopējā sludinājumu sarakstā.
- saturošus uzrakstus vai elementus, kas traucē apskatei un maina dabisko estētisko attēla izskatu.
- ar logotipiem, kontaktinformācijai vai adresēm.
- fotokolāžas, kad vairākas fotogrāfijas ir apvienotas vienā.

5.10 Sludinājuma teksta pirmajā rindiņā vārdi vai vārdu daļas ir izceltas ar lielajiem burtiem izmantojot «Caps Lock».

5.11 Pirmajā rindiņā sludinājuma teksts satur servisa simbolus, papildus atstarpes, punktus, kopumu no atkārtotiem burtiem, kā arī informāciju, kura nav saistīta ar produkta aprakstu.

5.12 Pirmajā rindiņā satur vārdus: Akcija, Izpārdošana, Īpašais piedāvājums, Vislabākā cena, Super piedāvājums , Uzmanību, New un citus mārketinga saukļus, kuri ir paredzēti, lai piesaistītu lietotāju uzmanību un izceltu sludinājumu kopējā sarakstā. 

5.13 Sludinājums pārkāpj autortiesības vai tirdzniecības marku tiesības.

5.14 Sludinājums sastādīts citās valodās, nekā latviešu, vai angļu valodā; Satur daudz kļūdu tekstā.

5.15 Tiek pieprasīta pilnīga vai daļēja priekšapmaksa par piedāvāto produktu vai pakalpojumu.

5.16 Sludinājums domāts iegūt informāciju par lietotāju.

5.17 Sludinājumi, par kuriem tiek saņemtas vairākas sūdzības.

5.22 Daudzkārtējos sludinājumos interneta norāde (links) atver lietotāja mājas lapas pirmo lapu. Atļauts norādīt linku, kurš atver interneta lapu ar objekta aprakstu, kas tiek piedāvāts sludinājumā.

5.29 Saturā ir emocionālas nokrāsas teksts, izsaucieni, aicinājumi, lozungi, deklarācijas un inscenējuma jautājumi, kā arī teksts un atslēgvārdi, kas nav saistīti ar sludinājuma objektu. Aizliegts izmantot izsaukuma un jautājuma zīmes vai citus simbolus uzmanības piesaistīšanai. Sludinājuma tekstā jābūt tikai informātīvam saturam.

5.31 Sludinājumi atkārtojas ar vienādu tekstu vai satur identiskas norādes. Ievietojot daudz sludinājumus, katra sludinājuma tekstam ir jābūt unikālam.

5.32 Sludinājumi, kuri var būt orientēti uz nepieprasītās korespondences un reklāmas brošūras izplatīšanu, saistīti ar citām uzbāzīgām reklāmas metodēm vai agresīvu mārketingu.

5.33 Piedāvātajam pakalpojumam vai objektami nav nekādas vērtības (pieprasījums) vai sludinājumam ir absurds saturs.

Kārtības noteikumi:

6.1 Visi portālā izvietotie sludinājumi, kas saturēs sludinājuma servera lietošanas noteikumu 5. nodaļā minētos pārkāpumus, tiks izdzēsti bez brīdinājuma. Ja pārkāpumi atkārtosies, tad konkrētajam lietotājam piekļuve profilam var tikt slēgta. Profila slēgšanas gadījumā, personīgajā kontā atlikusī summa tiks atgriezta lietotājam, saskaņā ar portāla noteikumiem par neizmantoto summu atgriešanu lietotājiem. Profila slēgšanas gadījumā, lai lietotājs saņemtu neizmantotos līdzekļus, lietotājam ir jāaizpilda atteikuma veidlapa un tā jānosūta portāla administratoram. Lietotājam, kura profils ir ticis slēgts, jauna profila atvēršana būs iespējama tikai pēc tam, kad lietotājs būs uzrakstījis iesniegumu profila administratoram, kurā tas turpmāk apņemsies stingri ievērot visus sludinājumu izvietošanas noteikumus. Gadījumā, ja konkrēts lietotājs ievietos portālā apzināti nepatiesu informāciju, ar nepatiesiem datiem un ģenerēs viltus profilus, portāla administrācija ir tiesīga šādus profilus dzēst bez brīdinājuma.

6.2 Lietotājam, uzņēmumam, biedrībai vai personu grupai, kuri iesniedz sludinājumus kopējās interesēs, ir atļauts reģistrēt ne vairāk kā vienu lietotāja profilu.

6.3 Sludinājums tiks publicēts ne vēlāk kā vienas stundas laikā no apmaksas saņemšanas brīža. Sludinājuma izvietošanas termiņu izvēlas lietotājs.

6.4 Sludinājuma portālā uzrādītajās cenās ir iekļauts Latvijas PVN (21%).

Sludinājuma izvietošanas cenā ir iekļauta publikācija uz norādīto termiņu un sludinājuma dzēšana noteikumu pārkāpšanas gadījumā.
Detalizētākas pārbaudes un liela sludinājumu skaita dzēšanas gadījumā administrācija var ieturēt papildu maksu par veiktajām darbībām.

6.5 Pēc sludinājuma iesniegšanas nav iespējams to mainīt vai koriģēt informāciju.

6.6 Sūdzību par pakalpojumu pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. rakstveidā, nosūtot uz SIA REIZ juridsisko adresi. 

Sūdzība tiks izskatīta 14 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas,
atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- iesnieguma iesniegšanas datumu;
- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Pušu atbildība:

7.1 Ja investex.lv vietne īslaicīgi nedarbojas, sludinājumu publikācijas termiņi tiek pagarināti atbilstoši šim laika periodam. Šis noteikums neattiecas uz gadījumiem, ja vietne nebija pieejama tīmekļa daļā, kur pārvalda Interneta pakalpojumu sniedzēji, kam nav līgumsaistības ar investex.lv.

7.2 Gadījumos, kad sludinājums pārkāpj vietnes noteikumus, satur Latvijas Republikas likumdošanas, autortiesības, tirdzniecības marku tiesības pārkāpumus, kā arī ja nodarīti zaudējumu vai neērtības trešajām personām, lietotājs ( sludinājuma iesniedzējs) uzņemas pilnu finansiālo atbildību par ievietotā sludinājuma saturu, kā vietnes, tā arī trešo personu priekšā.

7.3 Uzņēmums, administrators, kā arī sludinājumu servisa investex.lv īpašnieks nenes atbildību par sludinājumu saturu, kā arī par iespējamiem zaudējumiem un neērtībām, kas saistīti ar portāla darbību vai nepieejamību, izņemot noteikumu 3. punktu.

Nosacījumu un noteikumu izmaiņas:

8. Sludinājumu servisa Investex.lv lietošanas nosacījumi un noteikumi var tikt mainīti, papildināti vai laboti un stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti vietnē.